Viceprezident Shadows

Viceprezidenti spolku jsou voleni prezidiem z členů prezidia. Jejich funkční období je shodné s funkčním obdobím prezidia. Viceprezidenti jsou vázáni rozhodnutím prezidia a z jeho pověření zastupují spolku ve svěřených oblastech nebo věcech. Zastupují prezidenta, pokud on nemůže vykonávat svou funkci.

Kontakty

AWS 350, SASS 69095

Tel.: +420 602 261 190

E-mail: sedivec@shadows.cz