GDPR Podmínky ochrany osobních údajů

Asociace westernových střelců, spolek, IČO: 68383096, se sídlem Havlíčkovo nám. 189/2, 130 00 Praha 3, Česká Republika, spis. Zn. L 9250 (dále jen AWS).

Zájemce o účast v závodě tímto bere na vědomí, že za účelem organizace a realizace střeleckých závodů, stejně jako za účelem organizace sportovní činnosti a k účelům, ke kterým je AWS založena a k nimž svou činností přispívá, je AWS oprávněna shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje zájemce o účast na závodě či přihlášeného účastníka závodů ve sportovní střelbě.
Pro tento účel AWS zpracovává veškeré údaje, které mu zájemce o účast na závodě či přihlášený účastník závodů ve sportovní střelbě sdělil či sdělí v souvislosti s přihlášením se do závodu nebo v souvislosti s právy a povinnostmi závodníka dle podmínek organizace závodu.

Jedná se zejména o jméno a příjmení závodníka, alias, kategorie, datum narození, adresu trvalého či jiného bydliště, e-mail a telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje"). Zájemce o účast na závodě či přihlášený účastník závodů ve sportovní střelbě tímto dále souhlasí s tím, aby AWS shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho Osobní údaje pro tyto účely:
a) vytvoření a správa seznamu účastníků organizované sportovní střelby;
b) registrace a vedení uživatelského účtu na elektronickém portálu AWS;
c) kontaktování za účelem zasílání informací pro zájemce o členství, členy a účastníky závodů

Poskytnutí a zpracování Osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné.
Zájemce o účast na závodě či přihlášený účastník závodů ve sportovní střelbě tímto bere na vědomí, že Osobní údaje zpracovávané za účelem organizace závodů ve sportovní střelbě jsou zpracovávány po dobu trvání přípravy, průběhu a vyhodnocení závodů a dále i pro závody v následných obdobích, po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů, přičemž závodník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů písemně, e-mailem nebo telefonicky kdykoliv odvolat.