Kategorie Wild Bunch

Závody SASS Wild Bunch rozlišují dvě základní střelecké kategorie v závislosti na použité pistoli 1911. Tyto dvě kategorie jsou Modern a Traditional. Požadavky jsou následující:

MODERN

• Je povoleno použít pistole specifikace Modern a Traditional.
• Je povolen libovolný střelecký styl.
• Je povoleno použít jakoukoliv schválenou pušku a brokovnici podle těchto pravidel.

TRADITIONAL

• Je povoleno použít pouze pistole specifikace Traditional (viz. výše)
• Střelec musí střílet pouze jednou rukou bez jakékoliv opory (stylem Duelist). Slabou ruku lze použít pro nabíjení, natahování závěru a při řešení závad.
• Je povoleno použít jakoukoliv schválenou pušku a brokovnici podle těchto pravidel.

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ KATEGORIE

Na závodech se vždy vyhlašují 4 hlavní kategorie: mužské Traditional a Modern a ženské Lady Traditional a Lady Modern. V případě, že je dostatek střelců, je v případě zájmu možno vyhlásit dodatečné kategorie podle věku, např. senior.

POŽADAVKY NA VEDLEJŠÍ KATEGORII SENIOR

• V hlavní kategorii musí být přihlášeno aspoň 10 střelců. Až po naplnění této kvóty je možno otevřít vedlejší kategorii.
• Do vedlejší kategorie se musí přihlásit aspoň 5 střelců.
• Věk střelců musí být aspoň 65 let.