Kategorie SASS

Uvedené kateorie jsou členěny na Men (neuvádí se) a Ladies.

Kateorie bez věkového omezení

Cowboy / Cowgirl

Kategorie podle věku

- Buckaroo/Buckarette: věk 13 a méně let,

- Junior Boy/Junior Girl: 16 let a méně,

- Wrangler/Lady Wrangler: věk 36 a více let,

- Forty-Niner/Lady Forty-Niner: věk 49 a více let,

- Senior/Lady Senior: věk 60 a více let,

- Silver Senior/Lady Silver Senior: věk 65 a více let,

- Elder Statesman/Grand Dame: věk 70 a více let,

- Cattle Baron/Cattle Baroness: věk 75 a více let,

- El Patron/La Patrona: věk 80 a více let,

- El Rey/La Reina: věk 85 a více let.

Kategorie podle stylu střelby

- Duelist / Lady Duelist

- Gunfighter / Lady Gunfighter

Kategorie podle stylu oblečení

- Classic Cowboy/Classic Cowgirl

- B-Western/Lady B-Western

Kategorie pro černý prach

- Frontier Cartridge / Lady Frontier Cartridge

- Frontier Cartridge Duelist / Lady Frontier Cartridge Duelist

- Frontier Cartridge Gunfighter / Lady Frontier Cartridge Gunfighter

- Frontiersman / Lady Frontiersman

Další členění

Kromě "základních kategorií" uvedených v této příručce lze na závodech otevřít kategorie vzniklé dalším členěním dle ostatních faktorů, jako je věk, pohlaví, styl střelby nebo použitý střelný prach. Při dalším členění kategorií založených na stylu střelby nebo oblečení je třeba nejdříve uplatnit pravidla základní kategorie a teprve poté věkové limity. Plný seznam všech možných kombinací neexistuje. Zde uvedené příklady slouží jako ilustrace různých možností:

- Gunfighter  Lady Senior Gunfighter  Lady Senior Frontier Cartridge Gunfighter.

- Duelist  Lady Duelist  Lady Senior Duelist  Lady Silver Senior Duelist.