Historie a současnost AWS

V roce 1998 skupinka nadšenců okolo našeho kamaráda, již zesnulého Romana Horešovského, založila Asociaci westernových střelců (registrace na MV ČR 13. 8. 1998), jako zájmové sdružení osob zabývajících se dobou divokého Západu, sběratelstvím a střelbou z historických zbraní severní Ameriky druhé poloviny 19. století.

Historie

Postupem času se zájmová střelba vyvinula ve sportovní střelbu charakterizovanou jako kovbojská akční střelba (Cowboy Action Shooting - CAS) dle pravidel americké organizace Single Action Shooting Society (SASS) - www.sassnet.com. Střelci AWS postupně dosáhli takových zkušeností a úrovně, že AWS je vnímána jako největší propagátor střelby dle pravidel SASS v Evropě. AWS je hlavní iniciátor a zakladatel evropského mistrovství v CAS – Days of Truth (DoT). Střelci AWS se opakovaně účastní mistrovství světa v CAS v Novém Mexiku, USA – End of Trail (EoT).

Mistrovství ČR v kovbojské akční střelbě, Hell in Opařany, je mezi evropskými střelci pro svou kvalitu považováno za jeden z nejlepších závodů Evropy. Od roku 1998 vznikla bohatá tradice – zde je přehled hlavních milníků vývoje CAS v České Republice:

 • 1998 – vznik AWS
 • 2003 – AWS organizuje 1. Mistrovství ČR v kovbojské akční střelbě
 • 2004 – AWS organizuje 1. evropské mistrovství v CAS - „Days of Truth"
 • 2009 - AWS organizuje 6. evropské mistrovství v CAS - „Days of Truth"
 • 2009 - AWS a SAWS organizují 1. ročník ČS ligy v CAS
 • 2012 – AWS organizuje 10. Mistrovství ČR v kovbojské akční střelbě - "HELL in Opařany"
 • 2013 – AWS organizuje 10. evropské mistrovství v CAS - „Days of Truth".
 • 2017 - AWS organizuje 14. evropské mistrovství v CAS - „Days of Truth". a 15. Mistrovství ČR v kovbojské akční střelbě
 • 2018 - AWS organizuje 15. evropské mistrovství v CAS - „Days of Truth"
 • 2019 - AWS stěhuje své zázemí a kontejnery z Opařan na střelnici v Oblekovicích a organizuje první "HELL in Oblekovice"
 • 2020 - AWS organizuje další 18. mistrovtví ČR v Oblekovicích - "HELL in Znojmo 2020"
 • 2021 - AWS organizuje 19. mistrovství ČR v kovbojské akční střelbě v Oblekovicích - "HELL in Znojmo 2021"
 • 2022 - AWS organizuje 19. mistrovství ČR v kovbojské akční střelbě v Oblekovicích - "HELL in Znojmo 2022" v pořadí 20. Mistrovství ČR v kovbojské acční střelbě

Cíle AWS

Střelci AWS provozují svůj sport ve společnosti lidí prokazujících si vzájemnou úctu, dodržujících kód cti, vzájemně si pomáhajících a sdílejících ducha hry v kovbojské akční střelbě. Střelci AWS vnímají kovbojskou akční střelbu za jednu z nejzajímavějších forem sportu, zájmu, relaxace, zábavy a romantiky. Zároveň ale platí, že tento druh střelby má sportovní charakter jako každá jiná střelba, a že dosáhnout vynikajících výsledků vyžaduje tvrdý tréning a přípravu. To dokazují účastmi na mistrovství světa, evropských a mezinárodních soutěží, kde dosahují čelních pozic ve svých kategoriích i v celkovém umístění.

Cíl AWS je propagovat kovbojskou akční střelbu, zachovávat a zdokonalovat evropskou úroveň této střelby a hrdě pokračovat v nastolené tradici tohoto sportu. Toto vše předávat dalším generacím, s důrazem na zachování principů svobody, hrdosti, cti a vzájemné úcty.