Shooters Handbook Vers 26.2 CZ - 2022

Nová verze střelecké příručky je ZDE

Změn není moc, v podstatě jen tyto:

• je lépe definováno, že náhradní munici může mít střelec i v poutcích na holsteru
• je přidána věková kategorie El Rey/La Reina pro věk 85 let a více
• doplněný postup v případě závady zbraně:
Pokud střelec ohlásí závadu na zbrani, je mu dána možnost zbraň bezpečně odložit a pokračovat v řešení stage. V tom případě Timer Operator umožní střelci bezpečné odložení zbraně na nejbližší vhodné horizontální ploše (bedna, stůl, balík slámy apod.), nebo, pokud je to nezbytné, předání zbraně další osobě. Pokud dojde k opakovanému selhání zbraně, může Timer Operator požadovat, aby si střelec zbraň vyměnil.