AWS  Sergeants

Hodností člena spolku se rozumí jeho povýšení do stavu, který je nezávislý na druhu členství či účasti člena v orgánu spolku. Povýšení uděluje prezidium jako projev poděkování členovi spolku za jeho dlouholetý, aktívní a rozvojový přístup k činnosti spolku a jeho zásluhy na budování a propagaci kovbojské akční střelby dle pravidel SASS. Povýšení člena spolku do odpovídající hodnosti je slavnostně vyhlašováno na valné hromadě nebo na republikovém mistrovství v kovbojské akční střelbě.

Sergeant AWS

- délka členství v AWS od 3 let
- navržen prezidiem, kontrolní komisí nebo alespoň jednotnou žádosti 10 členů AWS.

Doplňkové podmínky stanoví prezidium svým rozhodnutím.
Povýšený člen do hodnosti obdrží certifikát a odznak příslušné hodnosti.