Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020

"ÚHRADU JE NUTNÉ PROVÉST od 1.1.2020 DO 30.4.2020."

Stávající členové AWS můžou uhradit členské příspěvky na rok 2020 ve výši 400,- Kč buď bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u Komerční banky, a.s., číslo:

19-1592430227/0100.

Variabilní symbol platby = členské číslo AWS.


NOVÍ ČLENOVÉ A PLATBY V ROCE 2020
Nový uchazeč o členství postupuje následovně:
- vyplní a odešle přihlášku prezidiu AWS,
- o členství rozhoduje prezidium nebo jeho pověřený člen, který odešle uchazeči emailem rozhodnutí prezidia, v případě kladného rozhodnutí také výzvu k úhradě členského příspěvku a registračního poplatku v celkové výši 1.000,- Kč a sdělí členské číslo AWS.
- Nový člen může celkovou částku uhradit buď bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u Komerční banky, a.s., číslo: 19-1592430227/0100. Variabilní symbol platby = členské číslo AWS.
- Po rozhodnutí  a schválení prezidiem a úhradě se stává řádným členem AWS:
   o vydána průkazka,
   o vydán odznak AWS,
   o předává hospodář dle dohody.

Přehled úhrad za jednotlivé roky:

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019     2020
  104        91       61        94       85      106      115         69