Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2024

dle rozhodnutí Valné hromady AWS ze dne 17.9.2022.

Termín úhrady 2024 – od 1.1.2024 do 30.4.2024

Stávající členové AWS můžou uhradit členské příspěvky ve výši:

 • na rok 2024 800 Kč / 33€
 • Junioři do 18 let s 50 % slevou,
 • členové nad 70 let částku 600 Kč (na rok 2024) / 25 €.,

bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u Fio banka, a.s.,

Kč / CZK - číslo účtu: 2101909757/2010. Variabilní symbol platby = členské číslo AWS.

EURO      - číslo účtu: 2701355831/2010, IBAN: CZ7420100000002701355831, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

NOVÍ A OPĚTOVNÍ ČLENOVÉ - PLATBY V ROCE 2024

1. Podmínky vzniku členství:

 • Nový žadatel o členství, který nebyl v minulosti nikdy členem AWS (Greenhorn):
  • odešle prezídiu prostřednictvím webu aws-czech.cz přihlášku do AWS
  • uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou AWS – 700 Kč / 29 €.
  • Uhradí členský příspěvek na rok, ve kterém podal přihlášku – 2024 - 800 Kč / 33 € Junioři do 18 let mají slevu 50%, střelci nad 70 let platí částku 600 Kč / 25 € pro rok 2024.
  • přijetí nového uchazeče za člena spolku rozhoduje prezidium nebo jím pověřená osoba, a to zpravidla do 180 dnů od obdržení přihlášky. Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy prezidium nebo jím pověřená osoba rozhodne o přijetí za člena.
  • Po rozhodnutí se stává řádným členem AWS a jsou vydány průkazka a odznak AWS, které předává hospodář dle dohody.
 • Uchazeč o opětovné přijetí za člena AWS, kterému členství skončilo z důvodu neuhrazení členského příspěvku:
  • uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou – 700 Kč / 29 €
  • Uhradí členský příspěvek na aktuální rok - 2024 - 800 Kč / 33 €, Junioři do 18 let mají slevu 50 % a střelci nad 70 let platí částku 600 Kč / 25 € pro rok 2024.
  • Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy splní předešlé dvě podmínky dle tohoto bodu.

Přehled úhrad za jednotlivé roky:

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019     2020              2021    2022    2023    2024
  104        91       61        94       85      106      115         96 (97-1)        91        88        87     84(85-1)