Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022

Termín úhrady 2022 – od 1.1.2022 do 30.4.2022 - dodatečná lhůta do 30.6.2022

Stávající členové AWS můžou uhradit členské příspěvky na rok 2021 a 2022 ve výši 600 Kč, Junioři do 18 let 300 Kč, bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u Fio banka, a.s., číslo: 2101909757/2010. Variabilní symbol platby = členské číslo AWS.

NOVÍ A OPĚTOVNÍ ČLENOVÉ - PLATBY V ROCE 2021 a 2022

1. Podmínky vzniku členství:
- Nový žadatel o členství, který nebyl v minulosti nikdy členem AWS (Greenhorn):
o odešle prezídiu prostřednictvím webu aws-czech.cz přihlášku do AWS
o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou AWS – 700 Kč.
o Uhradí členský příspěvek na rok, ve kterém podal přihlášku – 600 Kč, Junioři do 18 let - 300 Kč.
o přijetí nového uchazeče za člena spolku rozhoduje prezidium nebo jím pověřená osoba, a to zpravidla do 180 dnů od obdržení přihlášky. Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy prezidium nebo jím pověřená osoba rozhodne o přijetí za člena.
o Po rozhodnutí se stává řádným členem AWS a jsou vydány průkazka a odznak AWS, které předává hospodář dle dohody.

- Uchazeč o opětovné přijetí za člena AWS, kterému členství skončilo z důvodu neuhrazení členského příspěvku:
o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou – 700 Kč.
o Uhradí členský příspěvek na aktuální rok 600 Kč, Junioři do 18 let - 300 Kč.
o Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy splní předešlé dvě podmínky dle tohoto bodu.

Přehled úhrad za jednotlivé roky:

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019     2020              2021     2022
  104        91       61        94       85      106      115         96 (97-1)        91         74