Členské příspěvky 2018

INFORMACE PRO ČLENY AWS ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018

"ÚHRADU JE NUTNÉ PROVÉST DO 30.4.2018."

Stávající členové AWS můžou uhradit členské příspěvky na rok 2018 ve výši 400,- Kč buď bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u Komerční banky, a.s.,

číslo: 19-1592430227/0100.

Variabilní symbol platby = členské číslo AWS.