AWS - Asociace westernových střelců

 

Prihláška/Registration form

Vyberte svou soutěžní kategorii (choose your competitive categories)
Minimální počet střelců v kategorii určí pořadatel v programu závodu/The minimum number of shooters in the category is determined by the organizer in the race program

By sending the registration form the participant grants his/her consent to AWS to process his/her personal data stated in the registration form. Odesláním přihlášky na tento závod zájemce uděluje souhlas AWS se zpracováním osobních údajů zájemce uvedených v přihlášce.